Laihia
     
Antti Holappa Liikenneopettaja, tj 040 544 6658
Jari Luoma Liikenneopettaja  
Reijo Rönkkö Liikenneopettaja  
Raimo Viinikainen Tuntiopettaja  
     

Ajankohtaista